Ice.net

Ice logo
Ice logo

Ice.net leverer mobilt bredbånd til både byene og distriktene i Norge. De har et ønske om å tilby bredbånd til hele Skandinavia.

Ice.net benytter en unik teknologi basert på bruk av 450 Mhz-frekvensen fra lokale basestasjoner som gir god rekkevidde, også i grisgrendte strøk.

Markedsandel

Av selskaper som tilbyr mobilt bredbånd lå Ice.net på andreplass i 2014. De hadde en markedsandel på 20.8 %, målt ved antall abonnement.

Historie

Selskapet ble stiftet i 2003. Tidligere het bedriften henholdsvis NY EN AS, NORDISK MOBILTELEFON NORGE AS og AINMT NORGE AS.

I mars 2015 kjøpte Ice.net opp både Officer AS og deler av Network Norway.

Eierskap

Ice Norge AS markedsføres som Ice.net og eies av selskapet AINMT Holdings AB. Net1 i Sverige og Danmark er søsterselskap til Ice.net.

Daglig leder er Eivind Helgaker og styret ledes av Ingvild Ragna Myhre. Hovedkontoret ligger i Oslo.