Gjør en bredbåndstest - sjekk netthastigheten din

Finn ut om du får den hastigheten du betaler for.

Generelt om farten på nettverket ditt

Hastigheten på nettverket ditt måles i Mbit/sek (megabit per sekund). Og ulik bruk av internett krever ulik hastighet:

  • Isolert sett kreves det en hastighet på ca. 3 Mbit/sek for å kunne streame video i standardformat uten problemer.
  • For å streame video i HD-format, anbefales hastigheter på minimum 5 Mbit/sek.
  • For streame video i ultra-HD anbefales det en hastighet på minimum 25 Mbit/sek.
  • Visse typer online spill krever også hastigheter opp mot det som kreves for å kunne se ultra-HD. Det samme gjelder for deg som laster ned store mengder data.
  • For annen "vanlig" nettbruk vil du som regel klare deg med moderate hastigheter, som for eksempel 10 Mbit/sek, men du vil også her kunne merke forskjell på hvor raskt du sømløst kan bevege deg fra "nettside til nettside" med ulike hastigheter.

Men vær klar over dette: hvis det er mange enheter koblet til nettet samtidig, er hastigheten avgjørende for at alle skal kunne bruke nettet samtidig uten hakking eller forsinkelser. De fleste som har flere brukere på nettet samtidig, vil derfor velge hastigheter over 10 Mbit/sek hvis dette kan leveres.

Nedlasting vs. opplasting

Det skilles mellom ned- og opplastingshastighet, og hastigheten angis som regel som nedlasting/opplasting (f.eks. 20/10). Nedlasting er som navnet tilsier hastigheten på det du laster ned fra nettet, mens opplasting er hastigheten på det du laster opp. For menigmann er nedlasting det viktigste å vektlegge når du skal sammenligne og velge riktig netthastighet til ditt bruk.

Hvilke hastigheter kan leveres med ulike typer nett?

Hastigheten på "vanlig bredbånd" – det vil si kobberkabler – kan komme opp i 60/20, altså 60 Mbit/sek nedlastningshastighet og 20 Mbit/sek opplastingshastighet.

Mobilt bredbånd kan leveres med teoretiske hastigheter opp i 300/50 med 4G-nett. Riktignok er det sjelden du opplever så høy fart, men hvis du bor på et sted med god mobildekning, kan du i flere tilfeller ha raskere nett fra mobilt bredbånd enn du får fra kobbernettet.

Fibernett kan nå hastigheter på inntil 1000/1000 Mbit/sek. Men vær klar over at hvis du skal oppnå hastigher i dette skjiktet er prisen stiv, og det stiller krav til at nettverksutstyret er i toppklasse.

Det er ikke alltid du får det du betaler for

Uansett hvilken nettverkstype du har, er det ikke alltid du får den hastigheten du er lovet. Hvis du mistenker at dette er tilfellet for deg, vil det være nyttig å gjøre en hastighestest av nettverket ditt. I noen tilfeller kan du bedre hastigheten selv ved å bedre det trådløse signalet, mens i andre tilfeller er det nettet i seg selv som er begrensende faktor.

Sjekk din hastighet her