Brdy er et internasjonalt børsnotert selskap som leverer bredbånd til privat- og bedriftsmarkedet, samt offentlige virksomheter.

I Norge har selskapet vært kjent under flere navn, som Breiband.no og BigBlu, men har siden 2023 vært kjent under merkenavnet Brdy.

I 2016 kjøpte BigBlu opp det norske seslakpet Breiband.no, og i 2020 skiftet Breiband.no navn til BigBlu. Breiband.no gikk tidligere under navnet Direct Connect AS. I 2014 endret de navnet til Breiband.no og fusjonerte med selskapet Viken Komtek AS. Selskapet har hovedkontor på Rosenholm Campus.