Get

Get logo
Get logo

Get er leverandør av bredbånd og innholdstjenester gjennom eget fibernett. I tillegg leverer de tjenester gjennom 31 regionale partnere fra nord til sør.

Get AS var første selskap i Norge som kunne tilby bredbånd, så tidlig som i 1997.

Markedsandel

Målt i antall abonnementer på privatmarkedet, hadde Get en markedsandel på 16,4 % i 2014. De er dermed det nest største selskapet i Norge.

Historie

Janco Kabel-TV ble lansert allerede i 1969, og de ble senere innlemmet i United Pan-Europe Communications Norge AS (UPC Norge). I 2006 endret de navn til Get AS.

De har gjennomført en rekke fusjoner med andre selskaper, herunder Smartcall ASA, Loqal AS, Get Nesodden AS, Tel-Ag AS, Norcab AS.

Eierskap

Daglig leder i Get er Gunnar Evensen, og Carsten Dilling er styrets leder. Hovedkontor og service-senter ligger i Nydalen, Oslo.

Homebase AS er et heleid datterselskap til Get.