HomeNet

Homenet logo
HomeNet logo

HomeNet AS leverer bredbånd hovedsaklig via ADSL (via telefonlinjen), men kan også tilby bredbånd via fiber eller VDSL (superbredbånd via telefonlinjen). Selskapet har abonnenter i både Sør- og Nord-Norge.

Markedsandel

HomeNet hadde en markedsandel på 2.6 % i 2014, regnet etter abonnementer til privatkunder med fast bredbånd.

Eierskap

HomeNet AS ble opprettet i 2008 og eies av GlobalConnect (tidligere Broadnet AS). Morselskapet drifter et eget landsdekkende fibernett. GlobalConnect serverer bredbånd til bedriftene, mens HomeNet tar seg av de private kundene.

Daglig leder i HomeNet AS er Nina Kristin Vesterby og styret ledes av Anders Misund.

Hovedkontoret til HomeNet ligger på Fornebu, mens kundesenteret ligger i Kristiansand.

Historie

Tidligere het firmaet Broadnet Privat.

Morselskapet Broadnet kjøpte opp fiberselskapene Troms Kraft Fiber og Pronea i 2012.

I 2018 ble Broadnet kjøpt opp av EQT Infrastruktur og slått sammen med GlobalConnect. I 2019 skiftet Broadnet navn til GlobalConnect.