Telenor

Telenor logo
Telenor logo

Telenor er Norges største leverandør av tele- og datatjenester. Selskapet har også virksomhet i 12 andre land i verden. De har i dag særlig sterk plass i Asia, Sentral- og Øst-Europa.

Markedsandel

Telenor er den klart største blant tilbyderne av bredbånd. De opplevde en liten nedgang sammenlignet med året før, men i 2014 hadde de fortsatt hele 43 % markedsandel, målt etter antall privatabonnement med bredbånd fra fastlinjenettet.

Historie

Telenor ASA ble opprettet som et statlig selskap så langt tilbake som i 1855, og i 2007 lanserte Telenor en større fiberutbygging for bredbånd i de største byene.

Telenor har en rekke ulike datterselskaper, fellesforetak og tilknyttede selskaper. Hovedkontoret ligger på Fornebu i Akershus.