Telio

Telio logo
Telio logo

Telio leverer bredbånd via ADSL (via telefonkablene) og VDSL (superbredbånd via telefonkablene).

Markedsandel

I 2014 var Telio ett av 138 ulike selskaper som til sammen hadde en markedsandel på 24,3 % av alle privatkunder med fast bredbånd.

Eierskap

Telio er heleid av det norske selskapet NextGenTel Holding ASA. Morselskapet byttet navn fra Telio Holding ASA i 2015.

Eirik Lunde er daglig leder i NextGenTel Holding ASA, og Audun Wickstrand Iversen er styrets leder. Hovedkontoret ligger i Oslo.

Historie

Morselskapet ble børsnotert i 2006.