Breiband.no

Breiband logo
Breiband logo

Breiband.no leverer bredbånd gjennom en egen trådløs 5G-teknologi eller via satellitt. De satser spesielt på å gi husstander, hytter og bedrifter i distriktene samme bredbåndstilbud som man får i de mer folkerike delene av landet.

«Der de andre leverandørene ikke kan tilby skikkelig internett - der finner du oss»

Markedsandel

Breiband.no er ett av 138 ulike selskaper som til sammen hadde en markedsandel på 24,3 % i 2014. Tallet er basert på antall privatabonnenter med fast bredbånd.

Historie

Selskapet så dagens lys i 2003 under navnet Direct Connect AS. I 2014 endret de navnet til Breiband.no og fusjonerte med selskapet Viken Komtek AS.

Eierskap

Daglig leder er Jan Tore Dannemark og Viggo Finstad Nilsen er styreleder. Breiband.no har hovedkontor i Vestby i Akershus.